Per molt antic que això ens sembli, no vol dir que tinguem oblidar-ho.

jueves, 19 de enero de 2012

A LA CUITAT

- Les classes populars:  Treballadors manuals de les ciutats: artesans (oficials i aprenents), obrers de les manufactures, personal domèstic i petits oficis.


- Els marginats: jueus, esclaus, musulmans:
A l'edat mitjana, els tres principals grups socials marginats a Catalunya van ser el dels esclaus, el dels mudèjars i el dels jueus. Els esclaus, eren captius, sobretot musulmans. Els mudèjars eren els musulmans que es van quedar a Catalunya un cop conquerits pels comtes els territoris en mans musulmanes. Però, d'aquestes tres minories marginades, la que va ser més nombrosa a Catalunya va ser la dels jueus.


- Costums: Després de l'acte religiós era comú anar a les tavernes on podien veure vi i menjar . Era el dia en que  jugaven a les cartes i a daus, els adults i els nens a la pilota o altres objectes senzills. Però eren els joglars el centre d'atenció, sent la poesia el major divertiment del poble.-El mercat: Economia Medieval tenia una base agrària que respon a les necessitats del seu temps. Les ciutats s'especialitzen en les manufactures a través dels gremis i el camp, recolzades, entre altres coses, gràcies a l'augment de la població i les millores de les tècniques agrícoles, que incrementen progressivament la productivitat, permetent vendre els excedents i els productes derivats d'aquests.
-Les malalties, els hospitals:
Hi havia diferents tipus de metges com ara:
- Els curanders: curaven les hèrnies,ronyons i mal d'ulls.
-Els eixarmadors: encaixaven els  ossos dislocats i reduïen les fractures.
-Els apotecaris: preparaven les  medicines per curar la persona en mal estat.
-Els metges més rics: treballaven pel rei en cas de patir un accident, malaltia o qualsevol cosa.

Les malalties més habituals en l'Edat Mitjana eren les epidèmies. Una que va arribar entre l'any 1347-1350, i va acabar amb molta gent va ser LA PESTA NEGRA.